Kako da dovršiš sve ono što stalno odlažeš?

Prvi korak:

Uzmi list papira i napiši desetak stvari koje uporno odlažeš za kasnije.

Drugi korak:

Pročitaj prvu stavku sa tvoje liste i zamisli da je ostvarena.

Prcitaj drugu stavku sa liste i zamisli da je ostvarena.

Treću, četvrtu, petu… Uradi isto sa svim stavkama na listi.

Ako ovo dobro odradiš, osetićeš veliki priliv energije. To je zato što je tvojoj podsvesti svejedno da li je cilj postignut u fizickoj realnosti ili “samo” u svesti. Kada cilj ostvariš u svesti, osetićeš rasterećenje i olakšanje.

Višak energije koji tako stekneš neće dugo trajati. Već za dan ili dva, tvoja podsvest ce shvatiti prevaru. I energija ce splasnuti. Zato tu energiju iskoristi ODMAH. Kreni na…

Treći korak:

Iza svake stavke na tvojoj listi zapiši broj od 0 – 10 koji ce označavati njegovu težinu. 0 će označavati da je to nešto sasvim lako, dok 10 znači maksimalnu težinu.

Učini to bez mnogo filozofiranja, prema trenutnom osećaju. Zapitaj se Koliko je (stavka 1) teška za mene, od 0-10? Odgovor će ti sam doći. Zapiši taj broj pored stavke 1. Učini to sa svakom stavkom na svojoj listi.

Sada već imaš mnogo jasniju situaciju, zar ne?

Zatim uzmi drugi list papira i na njega prepiši sve stavke čija je težina od 1-3. One teže stavke, sa ocenom preko 3, jednu po jednu podeli na manje korake, čija ce težina biti od 1-3 (idealno 1-2). Sada te manje korake stavi na svoju listu broj 2.

Čestitam, sada sledi

AKCIJA

Odaberi nekoliko baš lakih stvari sa svoje liste i odredi datum kada ces ih uraditi. Neka taj dan ne bude ni suviše blizu a ni suviše daleko. Idealno bi bilo da daš sebi malo vremena da se pripremiš za akciju, ali ne previše. 3-7 dana je sasvim u redu.

Došao je dan D?

Ponovi Korak 2 sa celom listom prokrastrinacija da podigneš svoju energju.

Uradi tih nekoliko sitnica u samo jednom danu i videćeš kako ce te to pokrenuti da dovršiš sve ostalo.

Gledaj svoju listu svakog dana, zaokruži već odradjeno i podsećaj se šta je još ostalo. Na ovaj način ćeš vrlo brzo počistiti svoju listu prokrastrinacija.

Šta tada?

Postavi sebi nove ciljeve i kreni da ih ostvaruješ na isti način. Principi koji su ovde izloženi važe za bilo koji cilj koji sebi postaviš.

Nebo je granica!

Ljubinko Stevanović
Ljubinko Stevanović Praktikant i Procesor PEAT Metode od 2001. PEAT Trener od 2017. Autor Metode PULIR: "Put Ubrzanog Integralnog Ličnog Razvoja".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *