PEAT Akademija

1 stepen: Moć PEAT-a

Prvi stepen se sastoji od maksimalno 3 seanse od po oko 60 minuta kroz koje ćete se iskustveno upoznati sa PEAT tehnikom. Uklonićete jedan ili više svojih životnih problema. Otkrićete i integrisati svoje Lične Kodove odnosno vaše primarne polaritete. Ti polariteti predstavljaju vašu osnovnu životnu igru, koju sada nesvesno igrate. Osvešćenjem ovih polariteta i njihovom integracijom stičete slobodu od te igre i slobodu za nju.

Drugim rečima, nećete više nesvesno i prisilno ulaziti u tu igru već ćete moci da sami odlučite da li ćete ovog puta ući u nju.

Tokom druge od ove 3 sesije obično radimo na samospoznaji. Drugi nazivi za samospoznaju su: prosvetljenje, direktno iskustvo istine. To je direktan doživljaj prave suštine sebe. Ko ti zapravo stvarno jesi iza svih identiteta i identifikacija. Iza svih indirektnih iskustava o sebi.

To je doživljaj čiste svesti, sebe kao neutralnog posmatrača svojih iskustava i sveta oko sebe i svoje prave prirode koja je u hinduizmu izražena rečima sat-chit-ananda, što u prevodu znači čista svesnost blaženstva. To je stanje u koje se privremeno udje, a taj doživljaj nikada ne izbledi.

2 stepen: Sam svoj psihoterapeut.

Tokom 5 sesija od po 1 sat naučićete:

Dve moćne PEAT tehnike koje se uzajamno dopunjuju. Sa ove dve tehnike steći ćete doživotno alat kojim se sa lakoćom mozete osloboditi svakog neželjenog emotivnog stanja. One su sve što vam je potrebno da sebe dovedete u dobro stanje kad god u njemu niste.

PULIR metod. Ako postoji manjkavost PEAT-a onda je to u vezi rada na ciljevima. Naime, PEAT vas uvodi u dobro stanje u kome stičete slobodu da radite na nekom svom cilju ali istovremeno imate i slobodu da ne radite na njemu. Mi to zovemo “sloboda za i sloboda od”.

PULIR je tehnika koja ce vas malo pogurati u tom pravcu i omogućiti vam da svoje ciljeve sa lakoćom ostvarujete preduzimajući svakodnevno male, vrlo male, čak mikro korake.

3 stepen: PEAT Profesionalac.

Na prethodnom stepenu naučili ste kako da PEAT primenjujete na sebi. I to je sve sto vam je potrebno za vaš lični rast i razvoj. Medjutim, još ivek nemate dovoljno znanja da ove tehnike primenjujete na drugim ljudima.

Mnogi, kad završe 2. stepen, požele da to što rade na sebi primene da pomognu drugim ljudima da reše njihove probleme. Ako takav slučaj bude i sa tobom, onda je za tebe 3. stepen.

U 6 jednocasovnih sesija naučićete Duboki PEAT. Krunu karijere Živorada Mihajlovića Slavinskog i njegovog rada. Moći ćete da ga primenjujete kako na sebi tako i na drugima. Moći ćete da to radite profesionalno.

Uz to, naučićete kako da jednu od 2 tehnike koje ste usvojili na 2. stepenu za rad na sebi, sada počnete da primenjujete i na drugima.

Ovo predstavlja Seminar Dubokog PEAT-a koji možete dobiti i kod drugih Trenera. Oni obično rade dvodnevne grupne seminare, koji imaju svoje prednosti, ali i mane.

Moj pristup je sporiji ali mnogo temeljniji. Umesto za dva, naučićete DP za mesec dana. Imaćete dovoljno vremena da uvežbate svaki deo procesa do savršenstva.

Na kraju obuke dobićete Sertifikat za PEAT Procesora i moći ćete da započnete svoju profesionalnu karijeru.

4 stepen: PEAT Majstor.

Procesor jos uvek nije Majstor. Majstorstvo se stiče praksom. “Vežba čini Majstora, ako Majstor čini vežbu” Slavinski

Na ovom stepenu vodiću vas do majstorstva. Naučićete jos nekoliko PEAT tehnika i drugih tehnika koje ce vam pomoći da svoj novi posao radite sve bolje i bolje. Usavršavaćete svoju veštinu i dovešćete je do visokog nivoa pod mojim nadzorom. Na ovom nivou ne utvrdjujemo tačan broj sesija, iako postoji tehnički minimum od 6 seansi. To je sasvim dovoljno da vas dovede do Majstorstva. Možete postati Majstor posle 5, ali i ne postati posle 10 seansi.

NAPOMENA: Ne postajete Majstor kad završite obuku. Sertifikat dobijate kad stvarno postanete Majstor u primeni PEAT tehnika. To ne zavisi nimalo od broja sesija koje ste imali tokom obuke. Već samo od toga koliko dobro radite.