Rad na sebi

Često dobijam pitanje: Šta da radim kad naučim PEAT? Kako da radim na sebi?

Kontemplirajte na svaku od dole datih tema po 5-10 minuta i zapisujte sve što vam dodje na um. Zatim primenite PEAT na svaku pojedinu stavku.

Kontemplirati znači koncentrisano razmišljati. Odredite temu na koju cete kontemplirati. Zatim koncentrisano razmišljajte i zapisujte sve što vam dodje na um kao neželjeno stanje na zadatu temu. Potom radite PEAT na svaku pojedinačnu stavku.

Dokle da radite na pojedinoj stavci? Sve dok ima emotivnog naboja!

Ključna reč je SAMOANALIZA. Neprestano analizirajte sebe i dobićete mnogo materijala za samostalan rad.

TEME:

Strahovi. Koje situacije, pojave, ljudi kod vas izazivaju strah.

Negativna i traumatična iskustva iz prošlosti.

Detinjstvo. Setite se situacija iz detinjstva koje su na vas delovale negativno. Kada počistite većinu negativnih iskustava iz detinjstva, shvatićete reči Živorada Slavinskog: “Nikad nije kasno da se doživi srećno detinjstvo!”

Brige. Šta kod vas često izaziva zabrinutost?

Zabrinutost ima samo jednu funkciju. Da vam ukaže na to da imate problem. Problem se ne rešava iz stanja brige. “Na nivou problema, nema rešenja. Na nivou iznad – nema problema” – Živorad Mihajlović Slavinski.

Kad se javi zabrinutost: 1. Postanite svesni problema koji stoji iza nje 2. Uklonite zabrinutost 3. Krenite u rešavanje problema koji imate.

Greške. Greške koje smo nekada napravili i dalje nas opterećuju. Potrebno je da se oslobodite tog emotivnog naboja. Integrišite greske iz prošlosti i bićete na dobrom putu da ih ne ponavljate u buducnosti.

U vezi sa greškama su osećanja krivice, kajanja, stida… Potražite sa kojim situacijama su povezana ta vaša osećanja i radite na tome.

Samopouzdanje. U kojim situacijama i pred kojim ljudima ispoljavate nedostatak samopouzdanja ili osećanje niže vrednosti?

Odnosi sa ljudima. Nabrojte sebi ljude sa kojima imate loš ili nedovoljno dobar odnos. S kim od članova porodice, kolega na poslu, prijatelja, poznanika želite da popravite odnos? Uradite PEAT na svaki pojedini odnos. Ne zaboravite da uradite i Cirkularno Procesovanje iz tačke gledišta te druge osobe.

Razočaranost. Setite se situacija kada ste razočarali sebe. Kada ste razočarali nekoga drugog. Kada je neko drugi vas razočarao.

Ljutnja i bes. Primetite te male, svakodnevne ljutnje kod sebe. Na koga se ljutite? U kojim situacijama se ljutite? Koje osobine i ponašanja drugih ljudi vas ljute ili čine besnim? Zbog čega se ljutite na sebe? Odradite sve to i bićete mnogo smireniji u svakodnevnom životu.

Snovi. Vaši snovi vam često ukazuju na stanja koja niste integrisali. Kad imate “loš” san, zapišite osnovne detalje. Vidite koje je ključno, neželjeno emotivno stanje preovladavalo u vašem snu i za koju je situaciju vezano. Integrišite to!

Negativna (samosabotirajuća) uverenja. Za početak, obratite pažnju na to za šta sve koristite uzrečicu “ne mogu”. Svakako da ima mnogo toga što stvarno ne možete, ali znajte da svi mi prečesto koristimo ovu frazu za mnogo toga što možemo. Kad god kažete “ne mogu” za nešto što možete, vi u velikoj meri ograničavate (samosabotirate, blokirate) sebe. Integrišite sve što “ne možete” i počećete da možete mnogo, mnogo više.

Lista se dopunjava…

Ljubinko Stevanović
Ljubinko Stevanović Praktikant i Procesor PEAT Metode od 2001. PEAT Trener od 2017. Autor Metode PULIR: "Put Ubrzanog Integralnog Ličnog Razvoja".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *